Många volontärresor går till fattigare länder

by Peter Larsson on July 30, 2013

volontarresaMånga volontärresor går till fattigare länder. Det finns många som behöver hjälp och även en liten insats kan göra stor skillnad. Många lokala projekt involverar barn. Dels kan man arbeta på barnhem, sjukdomar och fattigdom har gjort att många barn är föräldralösa. Men man kan också resa på en volontärresa som lärare.

Ett viktigt sätt för att förbättra levnadssförhållanden i dessa länder är utbildning. Det är därför som många volontärresor samarbetar med projekt för att sprida information om hygien, sexuell trakassering av barn och andra känsliga, men mycket viktiga, ämnen. Man reser runt i byar och skolor för att hjälpa både barn och vuxna att förstå vad de själva kan göra för att få ett bättre liv. En volontärresa kanske inte är så lång, men det man uträttar kan vara en livstid.

I andra länder förmedlar volontärresor lärare till skolor. Det vanliga är att man får undervisa i engelska. I de allra flesta arbeten idag som är något mer kvalificerat, krävs det att man kan engelska. Speciellt eftersom man ofta använder datorer nu för tiden, och dessa ofta är på engelska. Man kan även arbeta som stödlärare i andra ämnen på en volontärresa, särskilt om man redan kan lite av språket i landet.

Volontärresor – Hjälp till och inspirera

Kvinnor är speciellt utsatta i många länder och det finns ett antal volontärresor hos Amzungo som hjälper dem att förbättra sin ställning i samhället. Undervisning i engelska och datorer kan hjälpa dem att hitta ett jobb. Samtidigt stärks deras självförtroende vilket kan leda till en vilja att hjälpa sig själva. Om de lär sig att vara mer självständiga kan de förbättra sin situation dramatiskt många gånger.

Många volontärresor kombinerar nytta med nöje. Man kan arbeta utomlands med lejon, lära utsatta barn att surfa eller spela fotboll med barn i olika åldrar. Ofta handlar en volontärresa om att ge hopp till barn och vuxna i det lokala samhället. Det finns inte så många alternativ för den som är född i en fattig familj. Många barn hamnar på gatan och börjar med droger och prostitution om de inte får hjälp. Man kan vara ett föredöme och visa dem att det finns möjligheter till ett annorlunda liv. Genom sport och andra aktiviteter får de lära sig vikten av lagarbete.

En volontärresa gör att man kan lära känna olika länder och kulturer på ett mycket nära håll. Man gör nytta och får en erfarenhet som kan vara till hjälp i många sammanhang när man reser hem igen.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: