Arbetsbord och profilsystem

by Peter Larsson on February 9, 2012

Arbetsbord

Ett arbetsbord är ett bord som man kan använder till fysisktarbete. Det är lätt att förväxla med ett kontorsbord eller till exempel ett skrivbord men det blir lite fel. Ett arbetsbord sträcker sig från att vara en helt plan yta till att vara extremt komplexa. Fördelen med att ha ett specialdesignat arbetsbord är att du kan anpassa det till exakt vad du gör i ditt arbete. Det kostar lite extra men om du är seriös i ditt yrke så kommer du tacka gudarna för att du inhandlade ett arbetsbord som var direkt anpassat till dig och ditt arbete.

Här fäljer några kritrier för att man ska kunna kalla sitt arbetsbord för specialdesignat:
-Bordet är robust och stabilt
-Bordet passar dina behov och är specialanpassat efter ditt arbete
-Arbetsbord följer de säkerhetsföreskrifter som finns i din byggnad

Profilsystem
Profilsystem är något fantastiskt och byggs det på rätt så är det enbart tanken som begränsar dig. Du kan bygga allt ifrån en mässmonter till en arbetsplatsform. Allt specialanpassat för dig och ditt arbete.  I mitt arbete så har jag sett de mest avancerade profilsystem, jag har sett profilsystem med bruten köldbrygga för glasade fasader görs hur snygga som helst. Som i en annan värld!

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: