Mobil hemsida

by Peter Larsson on January 3, 2012

De teknologiska framstegen har ändrat på sätten vi idag använder våra mobiltelefoner. En mobil hemsida för företag är idag ett måste. I mobilernas tidiga historia så användes mobiltelefonerna endast för att ringa nu från vägarna. Telefonerna var stora men vi kunde använda dem nästan varifrån som helst. Idag är en mobiltelefon mycket mer än bara en telefon att ringa med. De är små datorer som gör det enkelt att gå online på internet och besöka webbsidor eller kommunicera på annat sätt. Så vad är då födelarna med en mobil hemsida?

För 15-20 år sedan när vi ville hitta ett företag så kollade vi i gula sidorna. Sedan började vi att gå över till alla sökmotorer som finns online. Men idag, med den flexiblitet som de dagens smart phones innebär så är en mobil hemsida för ett företag ett måste. Nästan alla har en smart phone idag vilket betyder att ditt företag kan nås via internet närsomhelst och varsomhelst, så därför är det viktigt att ha en mobil hemsida som är anpassad för mobiltelefoner. En vanlig hemsida ser inte bra ut i en mobiltelefon pga att skärmen är mycket mindre, det är meningen att det ska vara enkelt att navigera på din hemsida oavsett hur besökarna kommer till den. Sen kan man dessutom lägga till apps, en “ringa till knapp” etc. för att göra en mobil hemsida ännu bättre.

 

mobila hemsidor

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: