En lång kedja för distribution

by Peter Larsson on April 17, 2014

När man köper en vara i butiken tänker man vanligtvis inte på var den kommer ifrån. Det kan hända att man medvetet väljer svenska varor, eller från något annat land. Men hur de har hamnat på hyllan bryr man sig inte om. Faktum är att det är en lång process som har lett till butiken.

MA333-containerGodshantering är ett stort verksamhetsområde i hela världen. Man skickar vanligtvis varor med båt, tåg eller lastbil. Många gånger kan man packa i ett annat land och inte öppna förrän det når den slutliga destinationen. Tack vare effektiv containerlossning och förvaring i en adekvat lagerlokal kan man undvika onödig hantering. Detta gör att man kan spara både tid och pengar.

Arbetskraft kan fort bli dyrt och därför satsar man idag ofta på automatisk containerlossning. Många gånger har man en lagerlokal i anslutning till lossningen, men annars transporterar man godset till annan ort. Poängen är att man ska röra det så lite som möjligt. Till sist måste man öppna containern och göra något åt innehållet. Men det är allra sista stationen, därefter går det till återförsäljaren.

Naturligtvis fungerar det inte alltid på ett sådant effektivt sätt. Containerlossning kan vara både kostsam och långsam, om man måste göra det manuellt. Men varorna måste ibland packas om för att kunna transporteras till en lagerlokal. Det är hårt arbete och det tar flera timmar att tömma en container. Ibland har man inget val eftersom man inte har kontroll över hur varorna packas från början. Inne i containern kan det vara kallt och halkigt, speciellt om det är en kylcontainer.

Efter avslutad containerlossning körs varorna vanligtvis till en lagerlokal. Om man har leverans från flera olika leverantörer kanske man vill vänta tills man har en större leverans att transportera. Vanligtvis blir det billigare när man kan få ihop en större mängd än att ofta skicka mindre kollin. En del har sin egen transport, men de flesta anlitar ett åkeri. Man väljer gärna ett som ligger lokalt, och som har sina rutter dit man behöver godstransport.

Kedjan mellan producent och konsument är lång och kostsam, och detta reflekteras ibland i priset. Med en effektiv hantering av varorna, vare sig det handlar om packning, lossning eller transport, kan man dock hålla sig inom konkurrensen. Det är alltid en balans mellan kostnad och efterfrågan. Man vill ha sina varor så snabbt som möjligt, men samtidigt ska det inte kosta för mycket.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: