Viktigt bra med lekplatser

by Peter Larsson on March 20, 2013

Det är viktigt för alla barn i olika åldrar att ha tillgång till en bra lekplats. Den bör vara välutrustad och underhållas regelbundet. Lekplats besiktning i Stockholm är en viktig del av underhållet. Det bör göras minst en gång om året, gärna oftare.

lekplats besiktning

Tack vare att man utför regelbundna kontroller kan man snabbt se när det finns behov för en renovering av lekplats i Stockholm. Ju mindre skadorna är, desto billigare blir det att rätta till. Framför allt ska man tänka på barnens säkerhet. Underlaget måste vara tillräckligt stort, samt mjukt nog för barnen att falla på. Sand, mjuka plattor eller tallbark är vanliga underlag för en lekplats. Vidare får inga ringar eller hål vara av fel storlek så att barnen kan fastna och skadas. Naturligtvis måste trasiga leksaker ersättas eller repareras.

En annan orsak för att renovera en lekplats i Stockholm är att göra den tillgänglig för alla barn. Det är svårt idag för barn som har olika handikapp att gå och leka på en vanlig lekplats. De som har svårt att röra sig kan inte ta sig fram när det är sand på lekplatsen, bara om underlaget är gjort av plattor. De behöver också ofta lite mer plats runt lekställningarna. Synskadade barn å andra sidan behöver vägledning av ljud och starkare färger. Om man har barn med handikapp i område kan det hjälpa mycket om man åtgärdar i alla fall en del av dessa saker.

För att bäst veta hur man ska renovera en lekplats i Stockholm kan man faktiskt fråga barnen. De vet vad de tycker om och vad som behövs på en lekplats. En del firmor gör undersökningar i skolorna, för att veta hur barn egentligen tänker och tycker. Annars kan man riskera att lägga ner pengar på en lekplats som inte används fullt ut. Det finns sajter där man samlat information om vad barn med olika diagnoser har för speciella behov på en lekplats. Med små justeringar kan man inkludera fler barn i leken.

Lekplats besiktning i Stockholm är en viktig fråga. Många bostadsrättsföreningar väljer att anlita en utomstående firma som gör en oberoende undersökning. Eftersom det är deras specialitet har de all utrustning som behövs. Det sker flera tusen olyckor varje år på olika lekplatser runt landet, och många av dessa kräver läkarvård. Ett flertal skulle kunna undvikas om man regelbundet utför en besiktning av lekplatsen och renoverar det som behövs.

 

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: