Säkerhet med kassaskåp och brandskåp

Allmänt

Säkerhet med kassaskåp och brandskåp

Många av oss har saker som vi är noggrann med att spara på ett säkert sätt. Det kan vara vara privata värdepapper, dokument eller också så har vi ett företag där vi skall förvara saker som är viktiga för verksamheten. Det kan vara pengar och ibland även produkter etc.  som försäkringsbolag kräver skall låsas in för att försäkringen skall gälla vid till exempel inbrott eller eldsvåda. Vi alla kan skydda oss och vi skall titta på olika kassaskåp och brandskåp och även se vad som skiljer dem åt.

Precis som med allt annat så får man kvalité efter det man betalar för och ett vanligt kassaskåp har olika lösningar. Det vanligaste idag är ett form utav kodlås och det man skall tänka på är att byta ut denna kod några gånger under året. Det beror på att om du använder samma kombination varje dag så kommer knapparna som du trycker på att bli utnötta och det blir väldigt lätt att se vilka siffror som används hela tiden. När ett kassaskåp öppnas så ser man och ett lås som oftast är av klaves typ vilket innebär att det är flera klavar som låses vilket gör att det inte blir lätt att bryta upp.

Det man också skall tänka på är att kassaskåp och brandskåp är uppdelade i olika klasser vilket innebär att det är god för ett visst belopp. Vad som gäller skall du kontrollera i avtalet med ditt försäkringsbolag så att det är godkänt enligt ditt avtal så att du får ut på försäkringen om något skulle hända.

Många kassaskåp klassas även som brandskåp och de klarar då en eldsvåda under vissa typer av minuter. Egentligen när man väljer ett kassaskåp så skall man även se till att det klarar en brand och heter då också brandskåp. Normalt så skall ett brandskåp klara av 60 minuter vid riktig brand och även vara godkänt av försäkringsbolaget. Detta gör att du har ett säkert brandskåp mot inbrott och även har ett riktigt bra skydd mot brand vilket gör att allt du förvarar är ordentligt skyddat på ett så gott sätt som det är möjligt. Ett kassaskåp och brandskåp skall man även se som en investering då man för det mesta köper det en enda gång. Så välj en typ som kommer att klara av er förvaring av värdesaker under många år och var inte orolig i onödan. Glöm bara inte att ändra koden med jämna mellanrum och förvara den på ett säkert ställe.