Hjälpmedel för fastighetsskötsel

by Peter Larsson on October 15, 2013

Att ta hand om fastigheter är ett stort ansvar, och mycket jobb. Vare sig det handlar om kommersiella fastigheter eller bostäder finns det mycket man måste hålla reda på och följa upp. Det är viktigt att man har rätt person på plats, någon som verkligen känner till hur det fungerar med lagar och fastigheter. För att underlätta arbetet finns det olika saker man kan göra.

MA296-lägenheterTill att börja med finns Lantmäteriet. Deras uppgift är att hålla reda på alla fastigheter som finns i landet. Faktum är att all mark är uppdelat i delar, eller fastigheter. Varje del har ett namn och ett nummer, som visar vilken kommun det tillhör. De hanterar över tre miljoner olika fastigheter, av varierande sort. För tillfället ökar antal fastigheter i Sverige med cirka 20 000 varje år. Innan man bygger krävs många tillstånd och den nya fastigheten registreras hos Lantmäteriet.

I tillägg till att hålla reda på hur många fastigheter som finns och var de ligger, har Lantmäteriet ansvar för att registrera vem som äger dem och i vilken bank de är pantsatta. Detta underlättar allt arbete som är involverat i ägarbyte. Man har allt kartlagt och det är vanligtvis inte några dispyter. Fastighetsskötaren kan sedan ta över för den dagliga ruljangsen, och eventuell information om ägarbyte som måste skickas ut. All den information som Lantmäteriet tillhandahåller är alltså mycket viktig för att samhället och ekonomin ska fungera.

Men man ska också sköta de fastigheter man har. Ju fler de är, desto mer komplex blir arbetsplatsen. En bra fastighetsskötare kan göra stor skillnad för ägaren. Det handlar om stora summor man kan spara eller förlora, beroende på vilken bemanning fastigheter man har. För att underlätta valet av personal, och därmed försäkra sig om att allt fungerar, kan man vända sig till en rekryteringsbyrå.

Bemanning fastigheter kräver speciella kunskaper och förmågor. Det gäller att inte bara kunna allt på papper, utan även hur man gör i praktiken. Med erfarenhet och känsla för jobbet kan man komma långt. När man behöver ny personal för bemanning fastigheter brukar man därför intervjua flera kandidater innan man bestämmer sig. Man ser på vad de har gjort tidigare men även vilka mål de har för sin arbetsplats. En del väljer att hyra in personal för bemanning fastighet innan de slutligen bestämmer sig. Detta kan fungera bra eftersom båda sidor kan pröva på varandra innan man fattar ett beslut.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: