Gällande TLS

by Peter Larsson on February 3, 2013

Kort notis: Förtydligande om förkortningen TLS.
När vi tidigare har skrivit om TLS så kan det både åsyfte ett systemet för kommunicera , likväl som företaget TLS.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: