Certifiering är nästan ett måste

by Peter Larsson on March 5, 2013

Med den nya lagen som gäller certifiering av kontrollansvarig har det uppstått ett behov av vidareutbildning för många personer. Ett flertal har redan arbetat som kvalitetsansvariga, och inom andra relaterade yrken, men en hel del har förändrats nu när lagen träder i kraft helt och hållet. Därför kan det löna sig att gå en kontrollansvarig PBL kurs innan certifiering.

certifiering kontrollansvarig

Under en kontrollansvarig PBL kurs får man lära sig om de nya moment som ingår i arbetet. Man går, bland annat, igenom PBL och Miljöbalklagen. Speciellt fokuserar man på det som är annorlunda i den nya lagen. Boverket har också byggregler och konstruktionsregler som kontrollansvarig behöver känna till. En viss del av kursen brukar ägnas åt kvalitets- och miljöledning, framförallt ISO 9000 och ISO 14000. Kurserna är relativt korta, så man får räkna med mycket självstudier.

Det finns olika grader av certifiering av kontrollansvarig. Den som har kontrollansvarig behörighet N (normal), kan arbeta med kontroll av flerfamiljsbyggen som har högst två plan. Detta gäller inte bara för uppförande av hus men även ombyggnad, tillbyggnad eller annan ändring. Vidare kan man arbeta som kontrollansvarig för en- och tvåbostadshus, barnstugor, skyddsrum och andra mindre komplicerade byggnader. Även idrottsplatser ingår i certifering av kontrollansvarig N.

Certifiering av kontrollansvarig med behörighet K (komplicerad) kan göra kontroller på alla typer av byggnader, oavsett storleken. Här kan man nämna skolor, tunnlar, radiomaster eller vindkraftverk. Vidare är man kvalificerad för att arbeta som kontrollansvarig för anläggningar för kemiska produkter som är hälso- eller miljöfarliga. I allmänhet allt arbete som rör lite mer komplicerad natur.

När man går en kontrollansvarig PBL kurs får man en mycket bra grund före certifiering. Man avlägger en tentamen på kursen och kan sedan gå vidare för certifiering. Vanligtvis är det SP SITAC som gör certifiering av kontrollansvarig, men det finns även andra ställen. Innan certifiering får man skriva ett kunskapsprov. Detta är obligatoriskt, vare sig man gått en kurs eller inte.

Det har varit en lång övergångsperiod när man har kunnat fortsätta arbeta som kvalitetsansvarig eller kontrollansvarig utan certifiering. Från och med 1 juli 2013 kommer den nya lagen att gälla fullt ut, då finns det inte längre möjlighet för dispens. Alla måste ha certifiering av kontrollansvarig för att kunna arbeta som det. Det räcker alltså inte längre med behörighet från kommunen. Det kan vara lättare för den som redan har erfarenhet från detta arbete att bli certifierad. En hel del är nytt, men mycket är det samma som förut.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: