Att utveckla sina talanger

by Peter Larsson on January 30, 2014

Alla har någon form av talang, inom ett eller flera områden. En del är bra på att baka medan andra kan skriva fantastiska romaner. Inom sång och musik finns det flera olika branscher man kan ha talang inom, som till exempel dans. För att kunna gå vidare och kanske utveckla sin talang mer kan man gå olika utbildningar och kurser.

MU41-dansareMan har fina möjligheter till att studera dans på Lunnevad Folkhögskola. De har en ettårig utbildning som fokuserar på scenisk dans. Det är ett krävande yrke, och man måste ge ganska mycket. Man satsar på att lära eleverna hur de ska kunna uttrycka sig själva och delta i dansprocessen. Detta är det moderna sättet att dansa, man förväntar sig att dansarna ska kunna improvisera och sätta sin personliga prägel på koreografin.

En annan aspekt av dans är att man inte bara ska kunna dansa en speciell stil. Det är viktigt att behärska olika tekniker, speciellt de som ligger till grund för dansandet. När man väljer dans på Lunnevad Folkhögskola vet man att detta är en viktig del av undervisningen. Musik och dans är något som är dynamiskt, det är i ständig utveckling. Man behöver därför lärare och en skola som följer med och vet vad som är modernt. Hur man sedan uttrycker sig kan vara individuellt. När man har basen kan man använda sin talang och göra något personligt.

Många elever som har läst dans på Lunnevad Folkhögskola känner att de har lanserats på ett praktiskt sätt in i musikvärlden. Man har olika projekt och anordnar även studieresor som kan vara mycket inspirerande och intressanta. Gästlärare som bidrar med sin specialitet och dans kan göra kursen mycket utfyllande och givande. Naturligtvis innebär det även mycket arbete, men det är vad dans egentligen handlar om. Man övar och övar för att sedan visa upp sig, sedan börjar man öva igen.

För den som studerar dans på Lunnevad Folkhögskola finns det också möjligheter att välja till olika ämnen som kan vara till nytta. Om man vill satsa på en karriär inom musikaler behöver man kunna sjunga, så sång är ett tillvalsämne. Andra vill arbeta som danspedagoger eller lärare, då kan man välja till metodik och pedagogik. Allt detta är i tillägg till de obligatoriska ämnena som inkluderar dans, anatomi och näringslära. Målet är att hjälpa eleverna att bli väl utrustade för ett liv som dansare, vare sig det är på scen eller som instruktör.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: