Att trycka på papper, bra för miljön?

by Peter Larsson on December 23, 2012

manualMånga företag väljer att framställa bruksanvisningar för sina produkter, ofta på en rad olika språk. Detta hjälper deras kunder att använda produkten på bästa sätt.

Som en del av produktionsutvecklingen brukar man ta hänsyn till vilken konsumentgrupp man främst fokuserar på. Detta är till hjälp även när man skriver en bruksanvisning.

Ibland lämpar sig en produkt främst för professionella, med en ganska djup förståelse av produktutveckling och dess användning. Andra gånger räknar man med att det främst är vanligt folk som kommer att använda den. En bruksanvisning anpassas därefter enligt huvudmålgruppen.

Bra bruksanvisningar är lätta att förstå och använda. Man ska lätt kunna hoppa mellan de olika delarna. Ofta trycker man bruksanvisningar för olika modeller på samma gång. Det är då viktigt att man klart visar vilken modell som hänvisas till varje gång.

Idag är det inte alla företag som väljer att trycka en bruksanvisning på papper utan man får gå på nätet för att ladda ner den. Detta gör det även möjligt med 3-D bruksanvisningar. Många ser till att båda formerna är tillgängliga. Samtidigt som man tillhandahåller en pdf-fil för vanlig läsning, finns ofta ett animerat alternativ. Med hjälp av en interaktiv 3-D bruksanvisning kan man visa båda hur produkten ser ut och hur den ska användas. Ofta använder man sig av de CAD-ritningar man framställde under produktionsutvecklingen. Detta gör det ännu lättare att tydligt visa hur man använder en produkt korrekt.

En produktionsutveckling som fokuserar på natur och miljö är nära knuten till bruksanvisningar. Varför säger man det? Man har funnit att om en bruksanvisning är väl skriven är det mer troligt att kunden tittar på den och följer den. För vissa produkter och maskiner kan man radikalt minska utsläpp och andra miljörelaterade problem om man noggrant följer instruktionerna. Många individer är medvetna om miljön och gör gärna ett miljövänligt val om de bara informeras om det. Det är även viktigt att inkludera i bruksanvisningarna vad man ska göra med produkten när den ska kasseras.

Med dagens teknologi är det möjligt att framställa produkter som är mycket specialiserade. För att kunna använda dessa på rätt sätt krävs det en detaljerad bruksanvisning. Man använder sig ofta av individuella produkter för att komplettera en helhet. Varje del är viktig. Om en fattas, eller inte fungerar ordentligt, påverkar det hela projektet. En välplanerad produktionsutveckling tar hänsyn till alla de olika delarna i ett projekt, vad det än är som man arbetar med.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: