January 2018

Detta är framtidens största utmaning med sociala medier

January 2, 2018

558-1

Att sociala medier är populärt är något som inte undgått en enda person som idag lever i Sverige. Det är ett faktum att den stora majoriteten av alla privatpersoner har ett konto på någon form av plattform för sociala medier och att även företag numera satsar den större delen av sin marknadsföring på just detta.

Sociala medier används dagligen av de allra flesta idag och oavsett om det handlar om att ladda upp en bild eller att säga något om samhället så innebär detta att de flesta människor numera lever stora delar av sitt liv på nätet. Detta är något som företagen har fångat upp och därför kan man numera se att en stor del av deras budget numera går åt till att marknadsföra sig online.

Läsa hela artikeln

Read the full article →