October 2016

Så skall Qlik vända trenden

October 27, 2016

Olika IT och affärsapplikationer är idag en naturlig del av varje affärsverksamhet. Det är ju trots allt så att människan idag lever till stor del på nätet och att ny teknik hela tiden kommer ut på marknaden för att på så sätt göra livet lite smidigare, vare sig det gäller professionellt eller privat.

269-5-sa-skall-qlik-vanda-trendenDet finns idag mängder av företag som arbetar inom just detta område och tillhandahåller smarta lösningar för företag inom IT och applikationer. Enfo är en QlikView konsult i Stockholm som är det naturliga valet för massor av kunder varje år och som har lång erfarenhet inom området. Vilken man skall välja för att köpa sina tjänster och produkter är dock en fråga som många entreprenörer ställer sig.

Läsa hela artikeln

Read the full article →