November 2015

Konferenser som fungerar vӓl

November 21, 2015

Att anordna en konferens ӓr inte det lӓttaste, det ӓr mycket som ska fungera och fӧrberedas. Genom att lӓgga hela arrangemanget på ett hotell har man lӧst en stor del av problematiken. Bland annat var deltagarna ska sova, hur och vad de ska ӓta samt lӓmpliga lokaler.

Många hotell har idag en konferensavdelning, med allt vad det kan innebӓra. Ofta har de flera olika storlekar på mӧtesrum tillgӓngliga, upp till salar fӧr flera hundra. Dessa rum eller salar kan sedan ibland fӧrvandlas till en bankettsal, om man vill avsluta konferensen med en finare middag.

Vad behӧvs fӧr en lyckad konferens?206-4-konferens

Bra sittplatser ӓr grunden fӧr en konferens, man sitter bra många timmar. Om det inte ӓr bekvӓmt kommer man att fӧrlora sina deltagare på ett eller annat sӓtt, antingen fysiskt eller genom att deras tankar går ivӓg någon annanstans. Tillrӓckligt med stolar, placerade på rӓtt sӓtt och med bra stӧd fӧr hela kroppen ӓr alltså det fӧrsta man ser på. En bra ljudanlӓggning ӓr också viktig, i alla fall om man bjudit in många deltagare. De flesta hotell som anordnar konferenser tillhandahåller detta, men det ӓr viktigt att hӧra sig fӧr.

Läsa hela artikeln

Read the full article →