July 2013

Många volontärresor går till fattigare länder

July 30, 2013

volontarresaMånga volontärresor går till fattigare länder. Det finns många som behöver hjälp och även en liten insats kan göra stor skillnad. Många lokala projekt involverar barn. Dels kan man arbeta på barnhem, sjukdomar och fattigdom har gjort att många barn är föräldralösa. Men man kan också resa på en volontärresa som lärare.

Ett viktigt sätt för att förbättra levnadssförhållanden i dessa länder är utbildning. Det är därför som många volontärresor samarbetar med projekt för att sprida information om hygien, sexuell trakassering av barn och andra känsliga, men mycket viktiga, ämnen. Man reser runt i byar och skolor för att hjälpa både barn och vuxna att förstå vad de själva kan göra för att få ett bättre liv. En volontärresa kanske inte är så lång, men det man uträttar kan vara en livstid.

Läsa hela artikeln

Read the full article →