March 2013

Viktigt bra med lekplatser

March 20, 2013

Det är viktigt för alla barn i olika åldrar att ha tillgång till en bra lekplats. Den bör vara välutrustad och underhållas regelbundet. Lekplats besiktning i Stockholm är en viktig del av underhållet. Det bör göras minst en gång om året, gärna oftare.

lekplats besiktning

Tack vare att man utför regelbundna kontroller kan man snabbt se när det finns behov för en renovering av lekplats i Stockholm. Ju mindre skadorna är, desto billigare blir det att rätta till. Framför allt ska man tänka på barnens säkerhet. Underlaget måste vara tillräckligt stort, samt mjukt nog för barnen att falla på. Sand, mjuka plattor eller tallbark är vanliga underlag för en lekplats. Vidare får inga ringar eller hål vara av fel storlek så att barnen kan fastna och skadas. Naturligtvis måste trasiga leksaker ersättas eller repareras.

Läsa hela artikeln

Read the full article →

Antivirus program

March 17, 2013

Som ett företag så är det väldigt viktigt att vara helt skyddad med ett bra antivirus program, och det finns många olika varianter av antivirus program företag att välja mellan.

Den stora skillnaden mellan ett antivirus program för privatpersoner och ett antivirus program företag är för det första att det är mer gjort för många datorer i ett nätverk. Tillexempel som en privatperson så köper man ett antivirus program Sverige som är för en dator och det skyddar mot intrång med mera för endast en dator. Till skillnad mot antivirus program företag som har oftast mer funktioner och skyddar även i nätverket mellan datorer och servrar.

Man kan köpa antivirus program återförsäljare och även köpa det online, och det kan man så klart välja själv. Vilken typ av antivirus program som man skall välja är beroende i första hand på hur stort företaget är och vilken lösning som man söker. Därför så är det bra att kontakta en antivirus program återförsäljare som kan hjälpa er och guida er genom det enorma utbudet, så att er lösning blir den bästa. När man letar efter antivirus program Sverige för företag så finns det Small Business lösningar och de som heter Enterprise, där Enterprise är till för det stora företaget som även skall ha virusskydd till sina servrar.

Läsa hela artikeln

Read the full article →

Certifiering är nästan ett måste

March 5, 2013

Med den nya lagen som gäller certifiering av kontrollansvarig har det uppstått ett behov av vidareutbildning för många personer. Ett flertal har redan arbetat som kvalitetsansvariga, och inom andra relaterade yrken, men en hel del har förändrats nu när lagen träder i kraft helt och hållet. Därför kan det löna sig att gå en kontrollansvarig PBL kurs innan certifiering.

certifiering kontrollansvarig

Under en kontrollansvarig PBL kurs får man lära sig om de nya moment som ingår i arbetet. Man går, bland annat, igenom PBL och Miljöbalklagen. Speciellt fokuserar man på det som är annorlunda i den nya lagen. Boverket har också byggregler och konstruktionsregler som kontrollansvarig behöver känna till. En viss del av kursen brukar ägnas åt kvalitets- och miljöledning, framförallt ISO 9000 och ISO 14000. Kurserna är relativt korta, så man får räkna med mycket självstudier.

Läsa hela artikeln

Read the full article →