December 2012

Att trycka på papper, bra för miljön?

December 23, 2012

manualMånga företag väljer att framställa bruksanvisningar för sina produkter, ofta på en rad olika språk. Detta hjälper deras kunder att använda produkten på bästa sätt.

Som en del av produktionsutvecklingen brukar man ta hänsyn till vilken konsumentgrupp man främst fokuserar på. Detta är till hjälp även när man skriver en bruksanvisning.

Ibland lämpar sig en produkt främst för professionella, med en ganska djup förståelse av produktutveckling och dess användning. Andra gånger räknar man med att det främst är vanligt folk som kommer att använda den. En bruksanvisning anpassas därefter enligt huvudmålgruppen.

Bra bruksanvisningar är lätta att förstå och använda. Man ska lätt kunna hoppa mellan de olika delarna. Ofta trycker man bruksanvisningar för olika modeller på samma gång. Det är då viktigt att man klart visar vilken modell som hänvisas till varje gång.

Läsa hela artikeln

Read the full article →

Tankar kring jobb

December 13, 2012

utbildningAtt arbeta som säljkonsult kan vara ett intressant och lönsamt arbete. Det finns goda möjligheter att tjäna bra med pengar och även att stiga i graderna. För att lyckas inom branschen finns det olika utbildningsmöjligheter.

Redan innan de börjar arbeta som säljkonsult väljer en del att gå en säljutbildning Stockholm. Det finns olika alternativ att välja på, delvis beroende på hur mycket man har råd med. Många som arbetar som säljkonsult har en grundläggande utbildning inom marknadsföring. Andra har gått igenom en säljsinriktad utbildning, eventuellt på universitetet.

Om man har rätt inställning till arbetet och en vilja att arbeta hårt, kan man klara sig bra även utan en speciell säljutbildning Stockholm. När ett företag ser att den anställde är villig att lära och har en bra drivkraft, så satsar de ofta lite extra på den personen. Man har ofta ett program med intern säljutbildning. Detta kan vara i form av kortare kurser, antingen allmäna eller med en mer fokuserad inriktning. Det kan verkligen löna sig att skicka en bra säljkonsult på kurs ett par dagar.

Läsa hela artikeln

Read the full article →

Olika Ljus baserade displayer och hur de fungerar

December 12, 2012

led-displayNu för tiden kan man välja mellan olika material när det kommer till displayer. Vilken som är bäst kan bero på olika faktorer.

LED displayer är baserade på ljus, själva ordet betyder Light Emitting Diodes. De fungerar genom att dioederna får ljuset att gå i enbart en riktning och de strålar i ett relativt smalt ljusspektrum.

En fördel med LED displayer är att de är mycket effektiva. Man behöver inte använda mycket energi för att få dem att fungera. De avsöndrar heller inte mycket värme. Idag satsar man mer och mer på LED displayer även för andra anledningar. De innehåller inte bly och kvicksilver och är därför miljövänliga. Däremot är dioderna känsliga för temperaturen runt omkring dem, det får inte vara för varmt där man har en LED display. Man måste se till att det är väl ventilerat och håller en stadig temperatur.

Läsa hela artikeln

Read the full article →

När man ska redovisa

December 5, 2012

papperVi skall titta lite på hur det egentligen fungerar med redovisning i Stockholm, och man kan direkt säga att det fungerar på egentligen samma sätt som i övriga delar av Sverige.

Den enda stora skillnaden är att de firmor som hjälper till med årsredovisning i Stockholm är flera, och det är bara positivt för oss som skall ha hjälp med viktiga saker löpande redovisning och mycket annat som de kan bistå med.

Många firmor som erbjuder redovisning i Stockholm är bra på många olika saker och många olika bolagsformer. Du kan ha en skild enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller kanske ett aktiebolag och alla dessa bolagsformer har regler hur bokföringen skall göras och även så har de individuella skatteregler. De som kan allt om dessa bolagsformer vet exakt hur allt skall läggas upp och du får hjälp med skattedeklarationer, bokslut, privat deklaration, rådgivning och avdrag som du kan göra.

Läsa hela artikeln

Read the full article →