October 2012

Säkerhet med kassaskåp och brandskåp

October 11, 2012

Många av oss har saker som vi är noggrann med att spara på ett säkert sätt. Det kan vara vara privata värdepapper, dokument eller också så har vi ett företag där vi skall förvara saker som är viktiga för verksamheten. Det kan vara pengar och ibland även produkter etc.  som försäkringsbolag kräver skall låsas in för att försäkringen skall gälla vid till exempel inbrott eller eldsvåda. Vi alla kan skydda oss och vi skall titta på olika kassaskåp och brandskåp och även se vad som skiljer dem åt.

Precis som med allt annat så får man kvalité efter det man betalar för och ett vanligt kassaskåp har olika lösningar. Det vanligaste idag är ett form utav kodlås och det man skall tänka på är att byta ut denna kod några gånger under året. Det beror på att om du använder samma kombination varje dag så kommer knapparna som du trycker på att bli utnötta och det blir väldigt lätt att se vilka siffror som används hela tiden. När ett kassaskåp öppnas så ser man och ett lås som oftast är av klaves typ vilket innebär att det är flera klavar som låses vilket gör att det inte blir lätt att bryta upp.

Läsa hela artikeln

Read the full article →